Herunder får du et overblik over de praktiske informationer om Fælleshuset.

Degnekælderen er lukket indtil anden information offentliggøres.